Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Za Elektrárnou, Strossmayerovo nám.a KostelníOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Za Elektrárnou, Strossmayerovo nám.a Kostelní

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu    22.09.2019

                                                                                                                       25.09. – 26.09.2019

                                                                                                                       26.09.2019