Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vinařská a VeverkovaOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Vinařská a Veverkova

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu     19.10. – 20.10.2019