Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Bubenská, Nábř. Kpt. Jaroše, Veverkova, Pplk. Sochora, Přístavní, Osadní, Vinařská, Milady Horákové, Františka Křížka                                                                         Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Bubenská, Nábř. Kpt. Jaroše, Veverkova, Pplk. Sochora, Přístavní, Osadní, Vinařská, Milady Horákové, Františka Křížka

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu     01.09. – 12.09.2019

                                                                                                                        13.09. – 19.09.2019