Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Letenské náměstíOpatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  – Letenské náměstí

 

Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu  07.08.2019