Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 522/2019-10 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 522/2019-10 – movité věci

Dražba movitých věcí se koná dne 29.8.2019 od 11:27 hod.

Na adrese : odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč.