Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 15/2019-8 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 15/2019-8 – movité věci

Dražba movitých věcí se koná dne 29.8.2019 od 10:54 hod.

Na adrese: odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč