Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 1635/2013-11 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 1635/2013-11  – movité věci

 

Dražba movitých věcí se koná  dne  29.8.2019 od 11:03 hod.

Na adrese : odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2 , Dubeč.