Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 - Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 A Z 3219/14Veřejná vyhláška

oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 – Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 A Z 3219/14

Veřejné projednání se bude konat dne 12.9. 2019 od 10:00 hod. v sále CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2