Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 2631/2018-9 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 2631/2018-9 – movité věci

Dražba movitých věcí se koná dne 29.8.2019 od 10:21 hod. na adrese: odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč