Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"Nová radnice pro Prahu 7 - Vybavení nábytkem - Část B - stolový nábytek\"Dovolujeme si Vás informovat, že

veřejná zakázka s názvem

„Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část B – stolový nábytek“,

vyhlášená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

byla zveřejněna na Profilu zadavatele na adrese:

 

https://www.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000590