Dražební vyhláška č. j. 148 EXE 217/2019-8 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 148 EXE 217/2019-8  – movité věci

 

Dražba movitých věcí se koná dne 29.8.2019 od 10:03 hod. na adrese: odstavné parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Dubeč