Dražební vyhláška č. j. 101 EX 06092/13 - 680 - movité věciDražební vyhláška  č. j. 101 EX 06092/13 – 680 – movité věci

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 22.08.2019 v 10:00 hod.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den  22. 08. 2019 v 11:00 hod.