Dražební vyhláška č. j.: 067 EX 251811/09 - 57 - movité věciDražební vyhláška  č. j.: 067 EX 251811/09 – 57 – movité věci

 

Dražba movitých věcí se nařizuje na den a místo: 20.08.2019 v 13:39 h., Restaurace Střelnice, ul. Míru 24, Rokycany.