Dražební vyhláška č. 221 Ex 1699/13-47 - nemovité věciDražební vyhláška č. 221 Ex 1699/13-47 – nemovité věci

 

Elektronická dražba bude zahájena dne: 14.8.2019 v 13:00 hod.

Elektronická dražba bude ukončena nejdříve dne: 14.8.2019 v 13:30 hod.