Dražební vyhláška - 101 EX 08749-14-332Dražební vyhláška  – 101 EX 08749-14-332

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den:   15.8.2019  v   10,00 hod.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den:      15.8.2019  v   11,00 hod.