Policie ČR - Vyhlášení popisu věci (KRPA - 466843-66/TČ-2018-001120)Policie ČR – Vyhlášení popisu věci (KRPA – 466843-66/TČ-2018-001120)