Policie ČR - Vyhlášení popisu věci (KRPA - 242879-469/TČ-2018-001172-7 LAV)Policie ČR – Vyhlášení popisu věci

Poškozený se vyzývá, aby do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu:

Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality

Bartolomějská 6, 110 00, Praha 1