Záměr na pronájem nebytové jednotky č. OMA-N-008-2019, ateliér, v domě U Smaltovny 1335/20G, Praha 7Záměr na pronájem nebytové jednotky č. OMA-N-008-2019, ateliér, v domě

U Smaltovny 1335/20G, Praha 7