Schválený rozpočet MČ Praha 7 na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024Zveřejňované informace dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Schválený rozpočet MČ Praha 7 na rok 2019,

Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

Rozpočtová opatření roku 2019