Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání v pondělí 13. června Strategický plán rozvoje na období 2016 – 2022. Tento klíčový dokument dává nahlédnout do blízké budoucnosti Prahy 7 a plánuje rozvoj jednotlivých oblastí důležitých pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.


„Jsou opatření, která lze udělat tak říkajíc přes noc, zatímco jiná si vyžádají mnohem více času. Za rok a půl ve funkci lze zlepšit systém úklidu či oprav chodníků, ale není možné kompletně revitalizovat veřejný prostor, zlepšit prostupnost městské části a osázet ji zelení. Proto Strategický plán rozvoje přesahuje hranice jednoho volebního období. Věřím, že bude užitečným materiálem i pro příští vedení Prahy 7, které nebude muset začínat znovu od nuly,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Proces strategického plánování Praha 7 zahájila v červenci 2015. Kromě radních městské části a zaměstnanců úřadu byli do přípravy strategického plánu zapojeni také občané, a to prostřednictvím dvou veřejných projednání či online ankety a dotazníkového šetření v ulicích.

„Strategický plán do fungování obce napevno zavádí pravidelnou participaci občanů na rozhodování. V rámci tzv. Akčního plánování budou mít všichni občané možnost navrhovat projekty, které by měly být v následujících letech realizovány. Jsme přesvědčeni, že veřejnost by měla mít právo podílet se na rozhodování o budoucnosti obce podstatně více a častěji, než jen jednou za čtyři roky u voleb,“ řekl František Vosecký, radní Prahy 7 zodpovědný za přípravu Strategického plánu rozvoje.

V první fázi byla připravena analytická část strategického plánu, která je věnována současné Praze 7. Mapuje aktuální stav významných oblastí života, silné a slabé stránky městské části, stěžejní rozvojové příležitosti, ale také největší rizika.

Za pomoci občanů byla následně sestavena návrhová část, která již obsahuje konkrétní vize a záměry městské části do roku 2022, rozdělené do pěti tematických oblastí. Mezi hlavní vytýčené cíle Prahy 7 patří například zajištění školek pro všechny děti od tří let, vybudování nové radnice, příprava městské části na změny klimatu, kultivace veřejného prostoru či rozvoj „Art Districtu“.

Třetí – implementační část zahrnuje postup, jak bude strategický plán integrován do řízení městské části.

Se Strategickým plánem rozvoje Prahy 7 se můžete podrobně seznámit zde:

www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=19894&dlOrgan=2

Obrázek bez popisku