Odsuzujeme ruskou agresi na Ukrajině a v souvislosti s tímto válečným konfliktem přinášíme informace o možnostech pomoci lidem na Ukrajině i těm, co odtud prchají do bezpečí. Humanitární organizace neprodleně zareagovaly na nastalou situaci a organizují finanční sbírky, do kterých se lze zapojit. Současně probíhá vytipování vhodných nabídek ubytování pro ukrajinské rodiny mířící do České republiky. Organizují se i sbírky materiální pomoci.

Možnosti pomoci přehledně na www.stojimezaukrajinou.cz

Aktuality na webu MHMP pomocukrajine.praha.eu a bezpecnost.praha.eu

Letáky ke stažení www.praha7.cz/letaky-ukrajina

Informace pro občany Ukrajiny | Інформація для громадян України

FINANČNÍ SBÍRKY

Finanční i materiální pomoc nabízí Ukrajině řada zemí, k podpoře se hlásí i české firmy. Do pomoci Ukrajině se mohou zapojit i jednotlivci prostřednictvím finančních sbírek známých a osvědčených organizací:

Další finanční sbírky zde.


Ukrajinská ambasáda zřídila účet pro pomoc na obranu Ukrajiny

Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem (304452700/0300), na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu.


CHCI NABÍDNOUT POMOC:

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci s Česko.digital připravilo webové stránky www.stojimezaukrajinou.cz, které mají za cíl poskytnout jedno centrální místo koordinace pomoci pro současnou krizi na Ukrajině.

Najdete zde informace o probíhajících finančních sbírkách, sbírkách materiální pomoci, dopravě uprchlíků, právní či překladatelské pomoci, chystaných akcích atd.

Součástí webu je i tzv. Tržiště pomoci, kde lze do databáze vložit svou nabídku na pomoc: www.pomahejukrajine.cz

Zapojit se může úplně každý, ať již jako jednotlivec, firma, nebo obec.

UBYTOVÁNÍ

Možnosti poskytnutí ubytování zde.

Praha vyzývá Pražany nebo podnikatele, kteří mohou nabídnout humanitární ubytování, aby tak učinili online ve speciálním dotazníku pomocukrajine-ubytovani.praha.eu

S nasměrováním ohledně nabídky/poptávky ubytování pro ukrajinské uprchlíky vám může za MČ Praha 7 pomoci:

Tomáš Snopek z Odboru sociálního začleňování na kontaktech:
tel. +420 220 14 4159, +420 773 793 378 email: SnopekT@Praha7.cz

ODVOZ

Pomozte dostat uprchlíky z hranic na předem určená místa přes portály, které nouzový převoz organizují – více zde.

HMOTNÉ SBÍRKY

Seznam sbírek a sběrných míst zde.

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Hovoříte ukrajinsky? Pomozte s komunikací Ministerstvu vnitra, které hledá dobrovolníky do call centra, na konkrétní pracoviště a k zajištění tlumočení a překladů. Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře ZDE.

PRÁCE

Nabídka (i poptávka) pracovních příležitostí na webu ukrajinci.cz.

JINÉ

Nabízíte dobrovolnickou práci, asistenci či cokoliv dalšího, pošlete nabídku na poradna@migrace.com

Ministerstvo vnitra vytvořilo tento dotazník pro osoby, které nabízejí dobrovolnickou pomoc občanům Ukrajiny (překlady, tlumočení, infolinka aj.). 

ŠKOLY A ŠKOLKY

Portál Shkola.cz umožňujeme ukrajinským rodinám v ČR najít mateřskou, základní nebo střední školu. Mapa zobrazuje školky a školy s volnou kapacitou.


DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ODKAZY

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální telefonní linku a e-mail pro občany Ukrajiny v českém i ukrajinském jazyce:
telefon: +420 974 801 802 (nonstop), e-mail: ukrajina@mvcr.cz

OPU: Linka první pomoci uprchlíkům z Ukrajiny +420 228 229 942
Charita ČR: Infolinka pro cizince v ukrajinštině +420 731 432 431 každý pracovní den v časech 9-13 a 14-18 hodin
Člověk v tísni: +420 770 600 800
IOM: Pondělí až pátek 9:00 – 17:00, hovoří: ukrajinsky, anglicky, česky a rusky, +420 800 050 749 (zdarma z území ČR), +420 239 050 532 (placené hovory za zahraničí)
PWC ČR: Bezplatné právní poradenství pro občany Ukrajiny +420 251 15 11 22