Ve dnech 30. května – 5. června 2015 se v České republice historicky poprvé uskutečnil Evropský týden udržitelného rozvoje. Jedná se o celoevropskou iniciativu, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.


Městská část Praha 7 se k této iniciativě připojila sérií přednášek pro základní a střední školy s tématy fairtrade, udržitelná energetika, nakládání s odpady či význam stromů a vody pro udržitelný život ve městě. Během pěti školních dní proběhlo celkem deset lekcí, kterých se zúčastnilo více jak tři sta žáků a studentů naší městské části.

„Je stále jasnější, že řada globálních problémů koření na místní úrovni. Stejně tak lze na místní úrovni nalézt řadu účinných opatření. Městská část Praha 7 má optimální podmínky vytvořit model fungování, který splňuje kritéria udržitelného života. Rádi bychom tomu pomohli.“, dodává zástupce starosty pro místní Agendu 21 a životní prostředí Ondřej Mirovský.

Žáci ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Tusarova, FZŠ Umělecká a studenti Gymnázia Nad Štolou se tak záživnou formou dozvěděli více o problematice fairtrade, odpadů či úloze vody a stromů pro život ve městě.