Praha 7  \  Kalendář  \  Divadlo, Výstavy  \  Daniel Pešta: DeTermination

Daniel Pešta: DeTermination


uvodni fotka

*Doposud největší samostatná výstava v České republice českého multimediálního umělce Daniela Pešty DeTermination představuje výběr jeho děl dotýkající se otázky genetické, rasové a sociální determinace člověka, za které byl letos oceněn na londýnském bienále. Expozice sleduje linii několika ústředních motivů – maska, genetický kód a téma Krista, které se v Peštově tvorbě cyklicky opakují a kterými se systematicky zabývá.* Jeho videoarty, malby a objekty se soustředí na jedince a jeho bezmoc vzepřít se svému osudu, nebo naopak zobrazují destruktivní moc anonymní společnosti. Za ikonu své výstavy _DeTermination_ si Daniel Pešta zvolil dvouhlavé tele – rozpolcenou bytost vzbuzující soucit, někdy výsměch a možná i odpor, která shlíží ze svého piedestalu obětního zvířete na absurditu nevyhnutelně se opakujících katastrof způsobených člověkem. Expozice sleduje linii několika ústředních motivů, které se v Peštově tvorbě cyklicky opakují a v různorodém výtvarném pojetí nabízejí mnohovrstevné významy a souvislosti: Peštovým klíčovým prvkem je maska – otisk jeho vlastní tváře. Ve druhém plánu ji lze ale vnímat jako symbol přetvářky, který ve svém zmnožení vytváří beztvarou masu pozbývající veškerých charakteristických rysů. Podobně splývají v celistvou hmotu osudy předků zachycené na fotografiích z rodinných alb, které autor zalívá do pryskyřičných bloků se strukturou genetického kódu. Tváře a postavy lidí jsou náhle jen pouhým stavebním článkem, který formuje budoucí individuum i jeho privátní, rodinné i sociální stereotypy. Úděl člověka Pešta nahlíží jako zoufalé sisyfovské snažení, které ztvárnil v sérii videartů provázejících diváka celou expozicí, v nichž se nahá těla plahočí pevně uzavřená v průhledných krychlích. Daniel Pešta pracuje s řadou symbolických podobenství, jeho kritika je však často konkrétně zacílena. Dotýká absurdity politiky, pokrytectví církve, tragédie holocaustu, stigmatizace sociálních minorit, či genderových předsudků. V momentě, kdy je jednotlivec pohlcen bezejmenným davem, institucí, politickým seskupením či třeba jen školní třídou, hrozí mu, že se zároveň stane obětí, a nebo naopak nástrojem bezpráví. V bezvýchodné situaci lidského rodu Pešta přesto spatřuje jistou naději, kterou netradičním způsobem ztvárnil ve svém cyklu _Zvěstování_. Jeho novodobé bezpohlavní Madony a zmutované postavy Kristů jsou oproštěny od přímých náboženských souvislostí a působí jako univerzální symbol individuality, která se své determinaci vzepřela a překlenula ji. V každém budoucím životě dřímá příslib, že nový člověk dokáže naplnit svůj jedinečný osud a dotknout se transcendentálního rozměru existence. Daniel Pešta roku 2013 představil v rámci _Bienále současného umění_ v Benátkách svůj autorský projekt zaměřený na stigmatizaci Romů _I was born in your bed_. V následujících ročnících benátského bienále (2015 a 2017) byl zastoupen vždy samostatným sálem na kolaterální výstavě _Personal Structures_. Roku 2017 získal druhou cenu za malbu na _London Art Biennale_. Peštovy samostatné výstavy se konaly např. v Kulturně-historickém muzeu v Osnabrucku a v Muzeu pronásledovaného umění v Solingenu v Německu, v Gulag Museu v Moskvě, v galerii Artinbox v Praze či ve White Gallery a v Jízdárně zámeckého návrší v Litomyšli. Díla Daniela Pešty byla mimo jiné zastoupena na projektech _Kde domov můj_ a _Skvělý nový svět_ v DOXu, kde se bude nyní konat jeho doposud největší samostatná výstava v České republice.

Data kulturních akcí poskytuje portál GoOut
goOut

Kalendář

celý kalendář


19. 10.
30. 6.
Prague Sample Fairs
  • Výstavy

od 00:00, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

19. 10.
29. 9.
Made in Czechoslovakia
  • Výstavy
  • Pro děti

od 00:00, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

18. 12.
31. 3.
St. Vitus Organs
  • Výstavy

od 00:00, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

4. 2.
31. 12.
Sugar and Chocolate
  • Výstavy

od 00:00, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

15. 2.
26. 5.
Pixar – 30 let animace
  • Děti a mládež
  • Výstavy

od 00:00, Výstaviště Praha Holešovice, Výstaviště, Praha 7