Praha 7  \  Kalendář  \  Výstavy  \  Dělat les

Dělat les


uvodni fotka

Výstava _Dělat les_ vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva. Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme krajinou lidských sídel, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografie zpochybňují neslučitelnost kultury s přírodou či umění s průmyslem. Představují les z pohledu lidských hodnot, jedná se o les hospodářský. Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevírá debatu nad charakterem lidského zásahu. Autoři doufají ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Data kulturních akcí poskytuje portál GoOut
goOut

Kalendář

celý kalendář


19.
9.
Dělat les
  • Výstavy

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

19.
2.
Zábor Keramická 4
  • Dopravní opatření

od 00:00, Keramická 4

26.
2.
Zábor U Sparty, Milady Horákové
  • Dopravní opatření

od 00:00, U Sparty, Milady Horákové

26.
2.
Zábor Heřmanova 49
  • Dopravní opatření

od 00:00, Heřmanova 49

1.
3.
Výstavka Dukelských hrdinů 40
  • Dopravní opatření

od 00:00, Dukelských hrdinů 40