SPP Kontakt poskytuje své služby všem osobám, které hledají orientaci a pomoc ve své stávající životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Nejvíce využívají nabízené služby lidé z cílové skupiny osob, kteří žijí rizikovým způsobem života, případně jsou tímto způsobem života ohroženi. Dalšími uživateli služeb SPP kontakt jsou senioři případně jejich rodinní příslušníci. Na Poradnu Kontakt v Dělnické ulici se často obracejí lidé, kteří řeší problematiku spojenou s komplikovanými situacemi v rodinách s nezletilými dětmi. Veškeré poradenství je poskytováno bezplatně.

Pobočky bezplatného poradenství v obtížných životních situacích – Sociálně právní poradna Kontakt:

Ječná 3, 120 00 Praha 2

Dělnická 54, 170 00 Praha 7

Tel.: 222 515 400; 731 602 089, www.csspraha.cz
 

Jaké služby poradna nabízí?

  • Sociální poradna
    Sociální poradna poskytuje poradenství a informace o službách, které napomáhají k řešení náročných životních situací, do kterých se dostane čas od času každý z nás. Cílem těchto služeb je napomoci k zajištění nebo obnovení základních sociálních potřeb žadatele.
  • Právní poradna
    Právní poradna nabízí právní poradenství v nepříznivých životních a sociálních situacích, a to zejména z hlediska občanského a rodinného práva.
  • Job klub
    Součástí sociálně právní poradny Kontakt je poradna Job klub. Zde je poskytováno pracovní poradenství, podpora při hledání zaměstnání, přístup k internetu, pomoc s obsluhou PC a možnost využití telefonu. 

V čem Vám může SPP Kontakt pomoci?
Nejčastěji poskytuje SPP Kontakt poradenství v souvislosti s řešením finančního zabezpečení, při zadluženosti, při problémech s bydlením, při hledání vhodného zaměstnání. Zabývá se také záležitostmi spojenými s osobní ztrátou nebo nečekanou životní změnou, například vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka (rozchod, rozvod, úmrtí), s nemocí, se zdravotním postižením nebo sníženou soběstačností.

Komu jsou naše služby určeny?
Klienty poradny jsou všichni lidé /iregistr/, kteří se ocitli v nové náročné životní situaci nebo se již v takové situaci nacházejí a potřebují se v ní zorientovat nebo jí přinejmenším s námi sdílet.

Jak, kdy a kde lze poradnu kontaktovat?
Kontaktovat poradnu lze osobně, telefonicky nebo emailem (kontakty jsou uvedeny níže). Osobní a telefonické konzultace jsou poskytovány v provozní době uvedené níže. Odpovědi na emailové dotazy jsou vyřizovány do 5 pracovních dnů. Sociální poradna se nachází na pracovišti v Ječné a v Dělnické, právní poradna a Job klub pouze na pracovišti v Ječné.

Ceník poskytovaných služeb
Veškeré poradenství je poskytováno bezplatně. Zpoplatněno je částečně telefonování v Job klubu. Registrované osoby Poradny Job klub mají první dva telefonní hovory při každé návštěvě zdarma, následující jsou zpoplatněny částkou 2,- Kč za každý hovor.

Informace o pracovišti:

Sociálně právní poradna Kontakt Ječná 3, 120 00 Praha 2
Mgr. Martina Čiháková
vedoucí poradny/sociální pracovnice
222515400, 773666787
martina.cihakova@csspraha.cz

Sociální poradna
222515400, poradna.kontakt@csspraha.cz

Právní poradna
222518564, 773296663
 
 Job klub – pracovní poradenství
 222517781, poradna.kontakt@csspraha.cz

JUDr. Ria Doláková
právnička
773296663, ria.dolakova@csspraha.cz


Eliška Hlaváčková, DiS
sociální pracovnice
222517781, eliska.hlavackova@csspraha.cz


Bc. Jana Doležalová
 sociální pracovnice
 222517781, jana.dolezalova@csspraha.cz
 

Sociálně právní poradna Kontakt Dělnická 54, 170 00 Praha 7

PhDr. Lea Tesařová
sociální pracovnice
220562323, 731602089, lea.tesarova@csspraha.cz


Bc. Dagmar Tesařová
sociální pracovnice
220562323, 731602090, dagmar.tesarova@csspraha.cz


Sociální poradna
220562323, 731602089, poradna.kontakt@csspraha.cz
 

Provozní hodiny pracoviště:

Sociální poradna (Ječná 3 a Dělnická 54)

Pondělí  8:30 – 12:00 hodin  12:30 – 16:00 hodin
Úterý 8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 17:00 hodin (17:00 – 19:00 pro objednané)
Středa 8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 17:00 hodin (17:00 – 19:00 pro objednané)
Čtvrtek 8:30 – 12:00 hodin  12:30 – 15:00 hodin pro objednané
Pátek 8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin
 

Právní poradna (Ječná 3)

Pondělí  8:00 – 12:00 hodin 12:30 – 16:00 hodin
Úterý 8:00 – 12:00 hodin 13:00 – 18:30 hodin
Středa 8:00 – 12:00 hodin 12:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin  (telefonicky)
 
 Job klub (Ječná 3)

Pro tuto službu je potřeba se předem objednat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

PC pro registrované – Konzultace pro objednané
Pondělí  8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 16:00 hodin
Úterý 8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 16:00 hodin
Středa 12:30 – 16:00 hodin 16:00 – 19:00 hodin
Čtvrtek 8:30 – 12:00 hodin (pro objednané) 12:30 – 15:00 hodin
Pátek 8:30 – 12:00 hodin 12:30 – 15:00 hodin
 

Leták o SPP Kontakt

Zkušenosti – péče o maminku s alzheimerovou chorobou

Zkušenosti – návrat po výkonu trestu