Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na bezplatné poskytnutí nebytových prostor jako přechodné pomoci po požáru skautské klubovny

č. 0109/18
Ze dne 14.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na bezplatné poskytnutí nebytových prostor jako přechodné pomoci po požáru skautské klubovny


 2. souhlasí


  1. s textem smlouvy o výpůjčce v příloze č.2  2. s bezplatným (za úhradu služeb) poskytnutím nebytových prostor jednotky č. 1335/59 v k.ú. Holešovice na adrese U Smaltovny 1335/20G jako přechodné pomoci po požáru skautské klubovny a to nejdéle do konce května 2018 nájemci Junák - český skaut, středisko Bílý Albatros Praha, z. s.


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • Uzavřít smlouvu o výpůjčce dle přílohy č.2

    Termín: 16.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7