Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s nájemcem BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, na nebytové prostory na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7 a to odlišně od předchozího ujednání

č. 0108/18
Ze dne 09.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s nájemcem BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, na nebytové prostory na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7 a to odlišně od předchozího ujednání


 2. konstatuje,


  1. že po společném jednání byla s nájemcem dojednána změna smluvních podmínek oproti původní podobě, která byla zakotvena ve dřívějším smluvním vztahu spočívající zejména v:
   1. obnovení NON-STOP provozu výdejního okénka a otevírací doby otevřeného obchodu stejně jako před rekonstrukcí - nebude mít povinnost zajišťovat provoz v sobotní odpoledne a neděli formou otevřeného obchodu   2. pronajímatel ve spolupráci s Poliklinikou Prahy 7 p.o. zajistí parkování pro nočního lékárníka   3. pronajímatel bude mít možnost podání výpovědi bez uvedení důvodu nejdříve v roce 2025 namísto dosavadního roku 2021


 3. souhlasí


  1. se záměrem uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 umístěných v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7, o celkové ploše 114,3 m2, na dobu neurčitou, s možností výpovědi nejdříve k datu 31.12.2025, za nájemné 42.862,50,- Kč/měsíc/předmět bez DPH, tj. 51.863,63,- Kč/měsíc/předmět nájmu, včetně DPH v zákonné výši 21 % nájmu (4.500,- Kč/m2 za kalendářní rok bez DPH, tj. 5.445,- Kč/m2/rok, včetně DPH v zákonné výši 21 %), po dobu 15 dnů na úřední desce Ú MČ Praha 7


     2. s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 umístěných v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7, o celkové ploše 114,3 m2, na dobu neurčitou, s možností výpovědi nejdříve k datu 31.12.2025, za nájemné 42.862,50,- Kč/měsíc/předmět bez DPH, tj. 51.863,63,- Kč/měsíc/předmět nájmu, včetně DPH v zákonné výši 21 % nájmu (4.500,- Kč/m2 za kalendářní rok bez DPH, tj. 5.445,- Kč/m2/rok, včetně DPH v zákonné výši 21 %), za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 4. ukládá


  1. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 umístěných v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7, o celkové ploše 114,3 m2, na dobu neurčitou, s možností výpovědi nejdříve k datu 31.12.2025, za nájemné 42.862,50,- Kč/měsíc/předmět bez DPH, tj. 51.863,63,- Kč/měsíc/předmět nájmu, včetně DPH v zákonné výši 21 % nájmu (4.500,- Kč/m2 za kalendářní rok bez DPH, tj. 5.445,- Kč/m2/rok, včetně DPH v zákonné výši 21 %), po dobu 15 dnů na úřední desce Ú MČ Praha 7

    Termín: 9.2.2018


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností BENU Česká republika a.s., IČ: 49621173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 a 1.08 umístěných v 1. nadzemním podlaží nemovitosti na adrese Františka Křížka 22/683, Praha 7, o celkové ploše o celkové ploše 114,3 m2, na dobu neurčitou, s možností výpovědi nejdříve k datu 31.12.2025, za nájemné 42.862,50,- Kč/měsíc/předmět bez DPH, tj. 51.863,63,- Kč/měsíc/předmět nájmu, včetně DPH v zákonné výši 21 % nájmu (4.500,- Kč/m2 za kalendářní rok bez DPH, tj. 5.445,- Kč/m2/rok, včetně DPH v zákonné výši 21 %) za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018

bez příloh
Copyright © 2012 Městská část Praha 7