Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská, Praha, Holešovice"

č. 0107/18
Ze dne 09.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská, Praha, Holešovice"


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru je vybudování podzemního komunikačního vedení komunikační sítě elektronických komunikací v délce 1385 m na pozemcích parc. č. 773/5, 2289, 2328/1, 2331/1 v k. ú. Holešovice  2. že na toto území bude nyní hl. m. Praha zpracovávat územní studii "Holešovice Bubny - Zátory", která navrhne dosud chybějící základní parametry uspořádání a regulace území včetně založení nové čtvrti a vymezení veřejných prostranství a hranice zástavby  3. že s ohledem na výše uvedenou připravovanou územní studii "Holešovice Bubny - Zátory" nelze západní hranu ulice Argentinská (obruba a umístění chodníku včetně stromořadí) považovat za stabilizovanou


 3. nesouhlasí


  1. s vedením telekomunikační sítě podél západní strany ulice Argentinská z důvodu možného omezení budoucí podoby veřejného prostoru ulice Argentinská, zejména z hlediska umístění nové výsadby stromů


 4. požaduje


  1. vedení telekomunikační sítě podél východní strany ulice Argentinská mimo výsadbový pás vymezený stávajícím stromořadím. Při křížení ulice Argentinská a ulice Plynární bude vedení sítě řešeno technologií podvrtem pod vozovkou.


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ P7 k záměru "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská, Praha, Holešovice"

    Termín: 13.2.2018


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat stanovisko MČ P7 k záměru "Rozšíření sítě UPC v oblasti Argentinská, Praha, Holešovice" Stavebnímu úřadu ÚMČ P7

    Termín: 15.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7