Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních...

č. 0106/18
Ze dne 09.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh stanoviska MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 1b zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby: "Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních úprav a využití dispozic ve stávající budově čp. 1096, Plynární 23 - Argentinská 13, Praha 7"


 2. konstatuje,


  1. že předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího nárožního objektu č. p. 1096, v ulicích Plynární 23 – Argentinská 13, Praha 7, na parc. č. 355 v k. ú. Holešovice spočívající v úpravě stávajících dispozicí včetně vložení výtahu uvnitř objektu, rozšíření užitkové plochy objektu o cca 200 m2 adaptací podkrovních prostor a vytvoření dvou arkýřů s pásem prosklení navazujících na původní objemové řešení fasády a doplnění střešní roviny o střešní okna  2. že stavební záměr se nachází dle platného Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve Velkém rozvojovém území Holešovice, kde je vyhláškou č. 33/1999 HMP vyhlášena stavební uzávěra. Projekt má výjimku ze stavební uzávěry.  3. že podle Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy se přístavba nachází v ploše SV - všeobecně smíšené s kódem míry využití G. Záměr je v souladu s územním plánem  4. že MČ Praha 7 vydala k záměru "Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních úprav a využití dispozic ve stávající budově čp. 1096, Plynární 23 - Argentinská 13, Praha 7" předběžné stanovisko formou usnesení RMČ Praha 7 č. 1152/17-R


 3. nemá námitek


  1. vůči záměru rekonstrukce stávajícího nárožního objektu spočívající v úpravě dispozicí včetně vložení výtahu uvnitř objektu, rozšíření užitkové plochy objektu o cca 200 m2 adaptací podkrovních prostor a vytvoření dvou arkýřů s pásem prosklení a doplnění střešní roviny o střešní okna za níže uvedených podmínek


 4. požaduje,


  1. aby se investor podílel při rekonstrukci veřejných chodníků kolem celého objektu do dlažby "Pražská mozaika" spolufinancováním nákladů  2. aby nejpozději při kolaudaci stavby byly sneseny velkoplošné reklamy umístěné na fasádě domu, které jsou v rozporu s nařízením 26/2005 Sb.hl.m. Prahy ve znění pozdějších nařízení


 5. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ Praha 7 k záměru „Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních úprav a využití dispozic ve stávající budově čp. 1096, Plynární 23 - Argentinská 13, Praha 7"

    Termín: 15.2.2018


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat stanovisko MČ Prahy 7 k záměru „Stavební úpravy na umístění (navrácení) arkýřů-vikýřů do střešní roviny a povolení vnitřních stavebních úprav a využití dispozic ve stávající budově čp. 1096, Plynární 23 - Argentinská 13, Praha 7" stavebnímu úřadu MČ Praha 7.

    Termín: 19.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7