Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7

č. 0104/18
Ze dne 09.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7


 2. souhlasí


  1. s uzavřením dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 7466/2016, uzavřené dne 14.04.2016, na byt č. 2, v podílovém domě na adrese Plynární 798/39, Praha 7, s panem Romanem Nepožitkem, kterým se mění výše nájmu na částku 10.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 184,17 Kč/m2/měsíc) a doba trvání nájmu do 28.02.2019, s účinností od 01.03.2018, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  2. s uzavřením nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 708/2, Janovského 708/59, Praha 7, za nájemné 4.287,- Kč/měsíc/předmět nájmu (123,20 Kč/m2/měsíc), s paní Olgou Žigovou, na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 31.03.2019, v souladu s usnesením Bytové komise č. 225/18-BK, ze dne 10.01.2018, pouze za podmínky trvání zaměstnaneckého poměru u aktuální organizace, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 7466/2016, uzavřené dne 14.04.2016, na byt č. 2, v podílovém domě na adrese Plynární 798/39, Praha 7, s panem Romanem Nepožitkem, kterým se mění výše nájmu na částku 10.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 184,17 Kč/m2/měsíc), a doba trvání nájmu do 28.02.2019, s účinností od 01.03.2018, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2019


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 708/2, Janovského 708/59, Praha 7, za nájemné 4.287,- Kč/měsíc/předmět nájmu (123,20 Kč/m2/měsíc), s paní Olgou Žigovou, na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 31.03.2019, v souladu s usnesením Bytové komise č. 225/18-BK, ze dne 10.01.2018, pouze za podmínky trvání zaměstnaneckého poměru u aktuální organizace, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7