Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Pořízení systému periskopu pro objekt Vodárenská věž, Praha 7

č. 0098/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení přímého přidělení veřejné zakázky dodavateli a podpis Smlouvy o dodávce č. 2018/OIVZ/001 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Systém periskopu pro objekt Vodárenská věž", Praha 7,


 2. schvaluje


  1. text a uzavření Smlouvy o dodávce č. 2018/OIVZ/001 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Systém periskopu pro objekt Vodárenská věž", Praha 7, se společností AVT GROUP a.s., IČO: 01691988, za nabídkovou cenu 500.000 Kč bez DPH. Tato cena obsahuje náklady na servisní služby po dobu 3 let. Akce bude hrazena z ORJ OMA 609.


 3. pověřuje


  1. místostarostu MČ Praha 7 Pavla Vyhnánka, M.A., k podpisu Smlouvy o dodávce č. 2018/OIVZ/001 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Systém periskopu pro objekt Vodárenská věž", Praha 7, se společností AVT GROUP a.s., IČO: 01691988, za nabídkovou cenu 500.000 Kč bez DPH.


 4. ukládá


  1. ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A.
   • podepsat Smlouvu o dodávce č. 2018/OIVZ/001 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Systém periskopu pro objekt Vodárenská věž", Praha 7, se společností AVT GROUP a.s., IČO: 01691988, za nabídkovou cenu 500.000 Kč bez DPH.

    Termín: 9.2.2018
    Kontrolní termín: 9.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7