Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na vyhovění žádostí o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro děti školských zařízení zřízených MČ Praha 7 na 2. pololetí školního roku 2017/2018

č. 0096/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na vyhovění žádostí o úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro děti školských zařízení zřízených MČ Praha 7 na 2. pololetí školního roku 2017/2018. Úplata za školní stravování je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění. Důvodem podání žádostí je tíživá sociální situace zákonných zástupců dětí


 2. schvaluje


  1. úhradu školního stravování ze sbírky "Obědové konto" soukromých dárců pro děti školských zařízení zřízených MČ Praha 7 na 2. pololetí školního roku 2017/2018. Seznam žadatelů je v příloze č. 3, tohoto materiálu. Rekapitulace nákladů za školská zařízení obsahuje příloha č. 4, tohoto materiálu


 3. ukládá


  1. VED OŠK Ing. Dita Výborová
   • informovat ředitele školských zařízení MČ Praha 7 o kladném stanovisku Rady MČ Praha 7

    Termín: 20.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7