Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7

č. 0095/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 7


 2. souhlasí


  1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č.1334/3, U Smaltovny 1334/22AA, Praha 7, za nájemné 3.547,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s paní Vasylynou Kofráňkovou, v souladu s usnesením Bytové komise č. 214/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  2. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č. 1148/11, Ortenovo náměstí 1148/24, Praha 7, za nájemné 3.875,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s panem Gejzou Kačem, v souladu s usnesením Bytové komise č. 218/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  3. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č. 939/3, Letohradská 939/7, Praha 7, za nájemné 1.702,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s panem Martinem Šubrtem, v souladu s usnesením Bytové komise č. 220/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  4. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky, nejdéle však do 28.02.2020, na bytovou jednotku č. 1474/4, Osadní 1474/2, Praha 7, za nájemné 5.689,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s paní Klárou Bílou, v souladu s usnesením Bytové komise č. 216/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č.1334/3, U Smaltovny 1334/22AA, Praha 7, za nájemné 3.547,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s paní Vasylynou Kofráňkovou, v souladu s usnesením Bytové komise č. 214/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č. 1148/11, Ortenovo náměstí 1148/24, Praha 7, za nájemné 3.875,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s panem Gejzou Kačem, v souladu s usnesením Bytové komise č. 218/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018


  3. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok, nejdéle však do 28.02.2019, na bytovou jednotku č. 939/3, Letohradská 939/7, Praha 7, za nájemné 1.702,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s panem Martinem Šubrtem, v souladu s usnesením Bytové komise č. 220/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018


  4. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 2 roky, nejdéle však do 28.02.2020, na bytovou jednotku č. 1474/4, Osadní 1474/2, Praha 7, za nájemné 5.689,- Kč/měsíc/předmět nájmu (102,50 Kč/m2/měsíc), s paní Klárou Bílou, v souladu s usnesením Bytové komise č. 216/18-BK, ze dne 10.01.2018, se splácením peněžité jistoty ve výši 10.000,- Kč, v pravidelných měsíčních splátkách od podpisu nájemní smlouvy, po dobu 10 po sobě jdoucích měsíců ve výši 1.000,- Kč, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7