Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Informace o termínech jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 v první polovině roku 2018

č. 0093/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


  1. bere na vědomí


    1. informaci o termínech jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 v první polovině roku 2018.    2. informaci, že Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 bude jednat v termínech 9.3.2018, 6.4.2018, 25.5.2018, 22.6.2018 od 13:00 hod v budově ÚMČ Praha 7 v č.m. 225.


Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7