Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7

č. 0091/18
Ze dne 06.02.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 7


 2. konstatuje,


  1. že uvedený materiál navržený k vyřazení byl projednán Likvidační komisí Rady MČ Praha 7 dne 22. 1. 2018, viz příloha č. 2 - Zápis o jednání Likvidační komise Rady MČ Praha 7


 3. schvaluje


  1. vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 z evidence majetku na základě doporučení Likvidační komise Rady MČ Praha 7, viz přílohy č. 3, 4, 5, 6, 7


 4. ukládá


  1. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • zajistit účetní a evidenční odpis hmotného majetku

    Termín: 28.2.2018


  2. VED IT Štěpař Michael
   • zajistit účetní a evidenční odpis hmotného majetku

    Termín: 28.2.2018


  3. VED OSZ PaedDr. Miroslav Luczka
   • informovat ředitele SAZ Praha 7 PhDr. Josefa Duška o přijatém Usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 28.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7