Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68"

č. 0024/18
Ze dne 11.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68"


 2. schvaluje


  1. text Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68", se společností JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, se sídlem na adrese 28. října 1025/1, 430 01  Chomutov      2. podpis Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68", se společností JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, se sídlem na adrese 28. října 1025/1, 430 01  Chomutov, za nabídkovou cenu 851.273,38 Kč bez DPH, tj. 978.964,39 Kč včetně 15 % DPH. Hrazeno OMA ORJ 0809.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty městské části Praha 7 Ing. Kamil Vavřinec Mareš k podpisu:
   • Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68", se společností JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, za nabídkovou cenu 851.273,38 Kč bez DPH   • Plné moci pro zhotovitele - společnost JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073
 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Smlouvu o dílo č. 2017/OIVZ/073 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce volných bytů různého určení - Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68", se společností JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, za nabídkovou cenu 851.273,38 Kč bez DPH

    Termín: 23.1.2018


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Plnou moc pro zhotovitele - společnost JK stav - koupelny s.r.o., IČO: 273 28 121, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/073

    Termín: 23.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7