Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s."

č. 0023/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s."


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru je vybudování podzemního komunikačního vedení optické sítě na území dolních Holešovic o celkové délce cca 1230 m.  2. že po ukončení stavebních prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu vyjma severního chodníku úseku Komunardů / Na Maninách, kde dojde v příštím roce k rekonstrukci v rámci "Chodníkového programu"


 3. nemá námitek


  1. k záměru "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s."


 4. doporučuje,


  1. aby napojení v ulici Poupětova a U Průhonu bylo řešeno podvrtem, aby došlo k minimálním dopravním omezením


 5. požaduje


  1. koordinovat stavbu "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Dělnická (v úseku Komunardů a na Maninách) na síť Dial Telecom a.s." s "Chodníkovým programem"


 6. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis stanoviska MČ Praha 7 ke stavbě "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s."

    Termín: 11.1.2018


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat stanovisko MČ Prahy 7 ke stavbě "Rozšíření sítě a napojení objektu CITY Holešovice, ulice Tusarova, Praha 7 na síť Dial Telecom a.s." stavebnímu úřadu MČ Praha 7

    Termín: 11.1.2018


  3. ZAS STA Mgr. Ondřej Mirovský, M. EM
   • Jednat se společností Dial Telecom a.s. a TSK a.s. o koordinaci projektu s "Chodníkovým programem"

    Termín: 31.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7