Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na zplnomocnění Ing. Hany Horské ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, ...

č. 0020/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na zplnomocnění Ing. Hany Horské ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, k. ú. Holešovice, včetně podpisu smlouvy, se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem: Pařížská 67/11, Praha 1 - Josefov, IČO: 25656635


 2. schvaluje


  1. udělení plné moci pro Ing. Hanu Horskou ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, k. ú. Holešovice, včetně podpisu smlouvy. Návrh plné moci je v příloze č. 2. Formulář na návrh smlouvy je v příloze č. 3.  2. znění plné moci pro Ing. Hanu Horskou ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, k. pú. Holešovice, včetně podpisu smlouvy. Návrh plné moci je v příloze č. 2. Formulář na návrh smlouvy je v příloze č. 3.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského, M.EM k podpisu plné moci pro Ing. Hanu Horskou ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, k. ú. Holešovice, včetně podpisu smlouvy. Návrh plné moci je v příloze č. 2. Formulář na návrh smlouvy je v příloze č. 3.


 4. ukládá


  1. ZAS STA Mgr. Ondřej Mirovský, M. EM
   • podepsat plnou moc pro Ing. Hanu Horskou ke všem jednáním vedoucím k uzavření odběratelské smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Jateční, s parcel. č. 1185, k. ú. Holešovice, včetně podpisu smlouvy. Návrh plné moci v příloze č. 2. Formulář na návrh smlouvy v příloze č. 3.

    Termín: 22.2.2018

Seznam příloh:


příloha č. 1 - Důvodová zpráva
příloha č. 2 - Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy o dodávce a odvádění odpadních vod
příloha č. 3 - Čestné prohlášení
příloha č. 4 - Plná moc pro Ing. Hanu Horskou

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7