Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na zplnomocnění Nely Slabé za účelem získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018"

č. 0019/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na zplnomocnění Nely Slabé pro úkony nutné k získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018" Výsadba se týká ulice Janovského, Dobrovského, Schnirchova, U Letenského sadu a Veverkova. 


 2. schvaluje


  1. zplnomocnění Nely Slabé pro úkony nutné k získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018" Výsadba se týká ulice Janovského, Dobrovského, Schnirchova, U Letenského sadu a Veverkova. Plná moc je v příloze č. 2.  2. znění plné moci pro Nelu Slabou pro úkony nutné k získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018" Výsadba se týká ulice Janovského, Dobrovského, Schnirchova, U Letenského sadu a Veverkova. Plná moc je v příloze č. 2.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty Mgr. Ondřeje Mirovského, M.EM. k podepsání plné moci pro Nelu Slabou pro úkony nutné k získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018" Výsadba se týká ulice Janovského, Dobrovského, Schnirchova, U Letenského sadu a Veverkova. Návrh plné moci je v příloze č. 2.


 4. ukládá


  1. ZAS STA Mgr. Ondřej Mirovský, M. EM
   • podepsat plnou moc pro Nelu Slabou pro úkony nutné k získání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a ohlášení stavby v akci "Výsadba stromů v Praze 7 - výběr ulic pro rok 2018" Výsadba se týká ulice Janovského, Dobrovského, Schnirchova, U Letenského sadu a Veverkova. Návrh plné moc je v příloze č. 2.

    Termín: 22.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7