Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na podání žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy

č. 0018/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na podání žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy


 2. schvaluje


  1. text žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy viz příloha č. 2  2. podání žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy viz příloha č. 2


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat žádost MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy

    Termín: 19.1.2018


  2. VED KST PaedDr. Michaela Strnadová
   • organizačně zajistit podání žádosti MČ Praha 7 o poskytování informací o zahájených správních řízení ve věci kácení dřevin Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 jako orgánu státní správy

    Termín: 19.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7