Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v Základní škole Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820

č. 0016/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na realizaci počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v Základní škole Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820


 2. schvaluje


  1. realizaci počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v Základní škole Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820, se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 v rozsahu viz příloha č. 2  2. text nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 7 a PO Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820, se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, za účelem realizace počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 viz příloha č. 2  3. uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 7 a PO Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820, se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, za účelem realizace počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 viz příloha č. 2  4. úhradu nákladů v max. výši 44 000 Kč vč. DPH, formou faktury, PO Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820, se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, spojených s realizací počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 621 - kultura  5. úhradu nákladů v max. výši 55 000 Kč vč. DPH, formou faktury, společnosti WESINI Trade s.r.o., se sídlem Koněvova 1764/60, 130 00 Praha 3, za lektorské služby, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 621 - kultura


 3. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat nájemní smlouvu mezi městskou částí Praha 7 a PO Základní škola Praha 7, Korunovační 8, IČO: 613 89 820 viz příloha č. 2

    Termín: 1.2.2018


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně a finančně zajistit realizaci počítačových kurzů MČ Praha 7 pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 dle bodu II tohoto usnesení

    Termín: 14.12.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7