Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v budově ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7

č. 0015/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v budově ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7


 2. konstatuje


  1. že kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 se mohou účastnit pouze senioři s trvalým bydlištěm v Praze 7  2. že kurz Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 je zdarma


 3. schvaluje


  1. realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 v roce 2018 v budově ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7  2. úhradu nákladů v max. výši 24 000 Kč vč. DPH, formou faktury, společnosti WESINI Trade s.r.o., se sídlem Koněvova 1764/60, 130 00 Praha 3, za lektorské služby, hrazeno z rozpočtu OKS ORJ 621 - kultura


 4. ukládá


  1. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • organizačně zajistit realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 dle článku III tohoto usnesení

    Termín: 21.12.2018


  2. VED OKS Bc. Lukáš Fátor
   • finančně zajistit realizaci kurzu Výuka uživatelské práce s tabletem pro seniory z Prahy 7 dle článku III odst. 2 tohoto usnesení

    Termín: 14.12.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7