Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální, dle žádostí podaných v listopadu a prosinci 2017

č. 0013/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


  1. bere na vědomí


    1. návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální, dle žádostí podaných v listopadu a prosinci 2017


  2. schvaluje


    1. poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociální spol. HEWER, z.s., EDA cz, z.ú., Elpida, o.p.s. a Ruka pro život o.p.s., dle žádostí, které jsou přílohou č. 2 - 5 tohoto materiálu, v celkové výši 100 000,- Kč, hrazeno z rozpočtu ORJ 0516    2. záměr zajistit jednotlivé činnosti, dle příloh č. 2 - 5 tohoto materiálu    3. uzavření Smluv o poskytnutí dotace mezi Městskou částí Praha 7 a spol. HEWER, z.s., EDA cz, z.ú., Elpida, o.p.s. a Ruka pro život o.p.s., smlouvy jsou přílohou č. 6 - 9 tohoto materiálu


  3. ukládá


    1. STA Mgr. Jan Čižinský
      • podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace se spol. HEWER, z.s., EDA cz, z.ú., Elpida, o.p.s. a Ruka pro život o.p.s.

        Termín: 15.1.2018


    2. VED OSZ PaedDr. Miroslav Luczka
      • organizačně a finančně zajistit poskytnutí dotací v oblasti sociální

        Termín: 15.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7