Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v podílovém domě Plynární 798/39, Praha 7, na základě doporučení spoluvlastníků

č. 0010/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v podílovém domě Plynární 798/39, Praha 7, na základě doporučení spoluvlastníků


 2. souhlasí


  1. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.12.2018, na byt č. 8, v podílovém domě na adrese Plynární 798/39, Praha 7, s paní Michaelou Miklandovou, Rýnská 950/11, Praha 9, za smluvní nájemné 10.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 241,93 Kč/m2/měsíc), s účinností od 15.12.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7, na základě doporučení spoluvlastníků


 3. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 31.12.2018, na byt č. 8, v podílovém domě na adrese Plynární 798/39, Praha 7, s paní Michaelou Miklandovou, Rýnská 950/11, Praha 9, za smluvní nájemné 10.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 241,93 Kč/m2/měsíc), s účinností od 15.12.2017, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7, na základě doporučení spoluvlastníků

    Termín: 31.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7