Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na uzavření nájemních smluv a dodatku na nebytové prostory

č. 0009/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření nájemních smluv a dodatku na nebytové prostory


 2. souhlasí


  1. se záměrem na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/102, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 1.854,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 845,88 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 2.841,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.296,27 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, zveřejněným na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů  2. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/102, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 1.854,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 845,88 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 2.841,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.296,27 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  3. se záměrem na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/103, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 6.405,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 906,3 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 7.860,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.112,26 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, zveřejněným na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů  4. s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/103, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 7.860,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.112,26 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 6.713,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 950,- Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  5. se záměrem uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, od 01.01.2018 do 31.12.2018, se společností Petrus spol. s r.o., IČO: 48037079, Hlavní 1, 252 81 Petrov, na pronájem nebytového prostoru č. 1001, sklad, v domě Plynární 39/798, Praha 7, za nájemné 5.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 4.400,- Kč/m2/rok), na základě doporučení spoluvlastníka domu, zveřejněným na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů  6. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, od 01.01.2018 do 31.12.2018, se společností Petrus spol. s r.o., IČO: 48037079, Hlavní 1, 252 81 Petrov, na pronájem nebytového prostoru č. 1001, sklad, v domě Plynární 39/798, Praha 7, za nájemné 5.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 4.400,- Kč/m2/rok), na základě doporučení spoluvlastníka domu, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7  7. se záměrem na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 7 let, do 31.01.2025, na pronájem garážového stání, na adrese Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, s MUDr. Janem Trkou (stávající nájemce nekrytého parkovacího stání na téže adrese), Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, za nájemné 1.551,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.240,80 Kč/m2/rok), z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti ve vnitrobloku, zveřejněným po dobu 15 dnů na úřední desce Ú MČ P7  8. s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou 7 let, do 31.01.2025, na pronájem garážového stání, na adrese Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, s MUDr. Janem Trkou (stávající nájemce nekrytého parkovacího stání na téže adrese), Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, za nájemné 1.551,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.240,80 Kč/m2/rok), z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti ve vnitrobloku, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7


 3. ukládá


  1. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/102, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 1.854,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 845,88 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 2.841,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.296,27 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů

    Termín: 12.1.2018


  2. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/103, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 6.405,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 906,3 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 7.860,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.112,26 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů

    Termín: 12.1.2018


  3. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok, od 01.01.2018 do 31.12.2018, se společností Petrus spol. s r.o., IČO: 48037079, Hlavní 1, 252 81 Petrov, na pronájem nebytového prostoru č. 1001, sklad, v domě Plynární 39/798, Praha 7, za nájemné 5.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 4.400,- Kč/m2/rok), na základě doporučení spoluvlastníka domu, na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 po dobu 15 dnů

    Termín: 12.1.2018


  4. VED OMA Mgr. Robert Kolář
   • zveřejnit záměr na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 7 let, do 31.01.2025, na pronájem garážového stání, na adrese Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, s MUDr. Janem Trkou (stávající nájemce nekrytého parkovacího stání na téže adrese), Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, za nájemné 1.551,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.240,80 Kč/m2/rok), z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti ve vnitrobloku, po dobu 15 dnů na úřední desce Ú MČ P7

    Termín: 12.1.2018


  5. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/102, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 1.854,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 845,88 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 2.841,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.296,27 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 9.2.2018


  6. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 985/103, s doporučeným účelem užívání jako dílna, v domě Janovského 15/985, Praha 7, za nájemné 6.405,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 906,3 Kč/m2/rok), s panem Miloslavem Součkem, IČO: 18903517, Janovského 15/985, Praha 7, kterým se mění doba nájmu do 31.12.2024 a výše nájemného od 01.01.2018 na 7.860,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.112,26 Kč/m2/rok), v návaznosti na znalecký posudek a návrh nájemce, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 9.2.2018


  7. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 rok, od 01.01.2018 do 31.12.2018, se společností Petrus spol. s r.o., IČO: 48037079, Hlavní 1, 252 81 Petrov, na pronájem nebytového prostoru č. 1001, sklad, v domě Plynární 39/798, Praha 7, za nájemné 5.500,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 4.400,- Kč/m2/rok), na základě doporučení spoluvlastníka domu, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 9.2.2018


  8. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 7 let, do 31.01.2025, na pronájem garážového stání, na adrese Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, s MUDr. Janem Trkou (stávající nájemce nekrytého parkovacího stání na téže adrese), Pplk. Sochora 28/725, Praha 7, za nájemné 1.551,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.240,80 Kč/m2/rok), z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti ve vnitrobloku, za podmínky, že ke zveřejněnému záměru na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 nebudou vzneseny námitky, s podmínkou podpisu nájemní smlouvy ze strany nájemce nejpozději do 6 týdnů od usnesení Rady MČ Praha 7

    Termín: 9.2.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7