Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na udělení plné moci advokátce JUDr. Janě Kopáčkové, se sídlem advokátní kanceláře Kroftova 329/1, Praha 5, k zastupování MČ Praha 7 ve věci vedené Exekutorským úřadem Praha 7, JUDr. Ondřej Hanák, soudní exekutor, se sídlem: Praha 5, ...

č. 0007/18
Ze dne 09.01.2018Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na udělení plné moci advokátce JUDr. Janě Kopáčkové, se sídlem advokátní kanceláře Kroftova 329/1, Praha 5, k zastupování MČ Praha 7 ve věci vedené Exekutorským úřadem Praha 7, JUDr. Ondřej Hanák, soudní exekutor, se sídlem: Praha 5, Malátova 645/18, pod sp. zn. 147 EX 470/17 a Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. zn. 148 EXE 2868/2017


 2. schvaluje


  1. návrh na udělení plné moci advokátce JUDr. Janě Kopáčkové, se sídlem advokátní kanceláře Kroftova 329/1, Praha 5, k zastupování MČ Praha 7 ve věci vedené Exekutorským úřadem Praha 7, JUDr. Ondřej Hanák, soudní exekutor, se sídlem: Praha 5, Malátova 645/18, pod sp. zn. 147 EX 470/17 a Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. zn. 148 EXE 2868/2017, jakož i ve všech řízeních jakkoli souvisejících a navazujících


 3. uděluje


  1. plnou moc advokátce JUDr. Janě Kopáčkové, se sídlem advokátní kanceláře Kroftova 329/1, Praha 5, k zastupování MČ Praha 7 ve věci vedené Exekutorským úřadem Praha 7, JUDr. Ondřej Hanák, soudní exekutor, se sídlem: Praha 5, Malátova 645/18, pod sp. zn. 147 EX 470/17 a Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. zn. 148 EXE 2868/2017, jakož i ve všech řízeních jakkoli souvisejících a navazujících


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat plnou moc

    Termín: 10.1.2018
    Kontrolní termín: 11.1.2018


  2. VED OPV Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
   • zajistit podpis plné moci a její předání advokátce

    Termín: 12.1.2018
    Kontrolní termín: 15.1.2018

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7