Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na úpravu platových výměrů u ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 v platové složce "Příspěvek za vedení"

č. 1013/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na úpravu platových výměrů u ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 v platové složce "Příspěvek za vedení" v souladu
   s § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů


 2. schvaluje


  1. úpravu platových výměrů u navrhovaných ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 v platové složce "Příspěvek za vedení" je vyčíslen v příloze č. 3, tohoto materiálu  2. účinnost platových výměrů u navrhovaných ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7 v platové složce "Příspěvek za vedení" ve výši
   20 % úpravy, bude od 1.11.2017


 3. pověřuje


  1. Ing. Ditu Výborovou vedoucí odboru školství podepsat upravené platové výměry ředitelů školských zařízení zřízených MČ Praha 7


 4. ukládá


  1. VED OŠK Ing. Dita Výborová
   • podepsat a předat upravené platové výměry ředitelům školských zařízení zřízených MČ Praha 7

    Termín: 15.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7