Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104"

č. 1010/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104"


 2. schvaluje


  1. text Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104", se společností ISTAREN s.r.o., IČO: 026 13 425, se sídlem na adrese Hnězdenská 735/6, 181 00  Praha 8 - Troja  2. podpis Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104", se společností ISTAREN s.r.o., IČO: 026 13 425, se sídlem na adrese Hnězdenská 735/6, 181 00  Praha 8 - Troja, za nabídkovou cenu 310.874,44 Kč bez DPH, tj. 357.505,- Kč včetně 15 % DPH. Hrazeno OMA ORJ 0809.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty městské části Praha 7 Ing. Kamil Vavřinec Mareš k podpisu:
   • Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104", se společností ISTAREN s.r.o., IČO: 026 13 425, za nabídkovou cenu 310.874,44 Kč bez DPH   • Plné moci pro zhotovitele - společnost ISTAREN s.r.o., Hnězdenská 735/6, 181 00  Praha 8 - Troja, IČO: 026 13 425, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064
 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Smlouvu o dílo č. 2017/OIVZ/064 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor - U Průhonu 48/1240, NBP č. 1240/104", se společností ISTAREN s.r.o., IČO: 026 13 425, za nabídkovou cenu 310.874,44 Kč bez DPH

    Termín: 15.11.2017
    Kontrolní termín: 22.11.2017


  2. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podepsat Plnou moc pro zhotovitele - společnost ISTAREN s.r.o., Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 026 13 425, kterou zadavatel zmocňuje zhotovitele k právnímu jednání, zajištění potřebných úkolů a závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/064

    Termín: 14.11.2017
    Kontrolní termín: 21.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7