Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2"

č. 1009/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2“, se společností SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 27880214


 2. schvaluje


  1. uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2“, se společností SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 27880214. Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla:
   • a) změna rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ZL č. 5.   • b) změna rozsahu díla, ke které dochází z důvodu změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku dle ZL. č. 4.


 3. pověřuje


  1. zástupce starosty městské části Praha 7 Ing. Kamila Vavřince Mareše k podpisu Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2“, se společností SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 27880214


 4. ukládá


  1. ZAS STA Ing. Kamil Vavřinec Mareš
   • podpsat Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2“, se společností SARK engineering, s.r.o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 27880214

    Termín: 8.11.2017
    Kontrolní termín: 8.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7