Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na schválení Smluv o poskytování služeb - provedení supervize oddělení a vedení OSPOD

č. 1008/17
Ze dne 07.11.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh na schválení Smluv o poskytování služeb - provedení supervize oddělení a vedení OSPOD


 2. souhlasí


  1. se zněním a uzavřením Smluv o poskytování služeb s poskytovateli supervize Mgr. Martinem Prokešem a Mgr. Evou Vernerovou, smlouvy jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu


 3. ukládá


  1. TAJ Mgr. Špok Radomír
   • podepsat Smlouvy o poskytování služeb s poskytovateli supervize Mgr. Martinem Prokešem a Mgr. Evou Vernerovou, smlouvy jsou přílohou č. 2 tohoto materiálu

    Termín: 10.11.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7